CORE7

Overview

Ontstaan CORE7 

De naam CORE7 is ontstaan uit de PRINCE2 methodologie. PRINCE2 is een proces-gebaseerde aanpak voor project management. De hele aanpak is zoals zichtbaar in onderstaande afbeelding, opgebouwd uit 7 principes, 7 thema's en 7 processen waarbij elk proces is gedefinieerd met de hoofdzakelijke input en output, samen met de specifieke doelen die behaald moeten worden en de activiteiten die uitgevoerd moeten worden.

 

Principes

De PRINCE2 proces-gebaseerde aanpak voor project management is gestoeld op een aantal principes. Deze vormen de basis voor de kenmerkende PRINCE2 methode.
De PRINCE2 aanpak is gestoeld op een aantal principes (7 om precies te zijn). Deze vormen de basis voor de kenmerkende PRINCE2 methode.

De zeven principes zijn als volgt:

 1. Continued business justification
  Een PRINCE2 project dient op ieder moment een zakelijke rechtvaardiging te hebben
 2. Learn from experience
  Binnen een PRINCE2 project moet ruimte zijn maar ook gecreëerd worden voor het opdoen, vastleggen en doorgeven van ervaringen
 3. Defined roles and responsibilities
  In PRINCE2 project moeten rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven zijn, waarbij de business, user en supplier vertegenwoordigd zijn.
 4. Manage by stages
  Een PRINCE2 project moet per fase worden gepland, bewaakt en beheerst.
 5. Management by exception
  Een PRINCE2 project heeft vastgestelde toleranties voor iedere projectdoelstelling om zo tevens de grenzen van gedelegeerde verantwoordelijkheden vast te leggen.
 6. Focus on products
  Een PRINCE2 project moet zich richten de juiste definitie en levering van producten en in het bijzonder de kwaliteit daarvan.
 7. Tailor to suit the project environment
  De PRINCE2 methodiek moet aangepast worden aan de omgeving, complexiteit, belang en risico's van het project. 

Methode

PRINCE2 is een proces-gebaseerde aanpak voor project management.

De zeven thema's zijn:

 1. Business Case
  Een thema dat altijd al het hart van PRINCE2 projecten heeft gevormd. De doelstelling van de Business Case is het neerzetten van mechanismen om te beoordelen of het project wenselijk, uit te voeren en levensvatbaar genoeg is (en blijft) als ondersteuning voor de beslissing om al dan niet te blijven investeren.
   
 2. Organization
 3. Quality (incl. quality review technique)
  Het thema Kwaliteitsmanagement heeft als doel om de middelen te definiëren en te implementeren hoe het project de te leveren producten gaat creëren en controleren.
 4. Risk
  Het thema Risicomanagement. In dit thema worden onzekerheden geïdentificeerd, beoordeeld en gecontroleerd om zo de mate van succes van het project te vergroten.
 5. Plans (incl. planning en product based planning)
  Plannen. Het faciliteren en controleren van communicatie door het definiëren van de wijze van levering (het waar en hoe, door wie en inschatten van het wanneer en hoeveel).
 6. Change (incl. configuration management, change control en change control technique)
  Issuemanagement- en wijzigingsbeheer om alle potentiële en goedgekeurde veranderingen of wijzigingen te identificeren, beoordelen en controleren.
 7. Progress
  Voortgangsbewaking. Monitoren en vergelijken van de actuele voortgangsresultaten met de geplande resultaten. Het kunnen voorzien in een prognose ten aanzien van de doelstellingen en de continue levensvatbaarheid van het project.

De zeven processen zijn: 

 1. Starting Up a project (SU) (opstarten van een project)
 2. Initiating a Project (IP) (initiëren van een project)
 3. Directing a Project (DP) (sturen van een project)
 4. Controlling a Stage (CS) (controle van een fase)
 5. Managing Product delivery (MP) (managen van product realisatie)
 6. Managing Stage Boundaries (SB) (managen van mijlpalen)
 7. Closing a Project (CP) (afsluiten van een project)

All diagrams used © Crown Copyright 2009. Reproduced under Licence from OGC.